با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 71 ختم قرآن هدیه به امام حسن عسکری (ع)

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 نسیم 11 hldvpsdkk,vh 21 بنده ی خدا
2 اکرم 12 mina 22 ع
3 زهرا 13 ع 23 ع
4 کیانا 14 سبحان 24 ع
5 ع 15 محسن 25 حریم خانم
6 قمرخانم 16 بنده ی خدا 26 حریم خانم
7 ع 17 بنده ی خدا 27 حسن مظفر
8 18 بنده ی خدا 28 بنده ی خدا
9 1414 19 بنده ی خدا 29 فاطمه 352
10 س----------- 20 بنده ی خدا 30 محسن352