با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 84 ختم قرآن هدیه به امام رضا (ع)

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 ع 11 21
2 قمرخانم 12 22
3 ع 13 23
4 ع 14 24
5 ع 15 25
6 ع 16 26 علی
7 ع 17 27 مریم
8 صبا 18 28 نیلوفر
9 ع 19 29 نازنین زهرا
10 ع 20 زینب 30 سعید