با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 75 ختم قرآن هدیه به حضرت قائم (عج)

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 کیاناا 11 کیاناا 21 ع
2 کیاناا 12 کیاناا 22 ع
3 ع 13 کیاناا 23 ع
4 کیاناا 14 یا زهرا )س( 24 ع
5 کیاناا 15 zahra 25 ع
6 کیاناا 16 agdas 26 زینب
7 سید قنبرسلطانی 17 کیاناا 27 مهدیه
8 قمرخانم 18 کیاناا 28 مهدیه
9 ع 19 ع 29 ع
10 ع 20 ع 30 ر