با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 81 ختم قرآن  هدیه به امام علی النقی (ع)

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 ع 11 ع 21 ع
2 ع 12 صبا 22 ع
3 ع 13 23 ع
4 ع 14 24 ع
5 ع 15 25 ع
6 ع 16 26 عینی
7 ع 17 27 عینی
8 محسن 352 18 28 عینی
9 فاطمه 352 19 29 زینب
10 ع 20 قمرخانم 30 شقایق خیرخواه