با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 72 ختم قرآن هدیه به حضرت زینب (س)

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 محسن352 11 کیانا 21 5
2 فاطمه 352 12 کیانا 22
3 کیانا 13 مریم 23
4 Morteza 14 محسن 24 ع
5 کیانا 15 محسن352 25 ع
6 کیانا 16 فاطمه 352 26 ع
7 کیانا 17 27 قمرخانم
8 نرجس 18 28 علی چعباوی
9 ع 19 29 علی
10 ع 20 30 احمد نیسی ناصر الچولان