با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !
لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 ع 11 محسن 352 21 کیاناا
2 ع 12 فاطمه 352 22 کیاناا
3 ع 13 ع 23 ع
4 ع 14 زهرااجاقی 24 ع
5 ع 15 راحله 25 ع
6 ع 16 ع 26 ع
7 ع 17 ع 27 ع
8 ع 18 ع 28 ع
9 ع 19 ع 29 ع
10 ع 20 ع 30 مرضيه