با هزاران امید به تعجیل در ظهور حجتت و به یاد آنها که معنای عشق را دریافتند و رفتند ، عاجزانه به سوی تو فرار می کنیم از هر چه که ما را از تو ای عاشق و معشوقمان ، دور کند. پس ما را دریاب ای دریابنده گریختگان ...
یا مُدرک الهاربین...
سلام دوستان
با همراهی شما منتظران آقا امام زمان (عج) شروع میکنیم !


دور شماره 73 ختم قرآن هدیه به امام محمد باقر علیه السلام

لیست ختم قرآن :
جزء منتظر جزء منتظر جزء منتظر
1 کیانا 11 کیانا 21 ع
2 کیانا 12 اکبرحعفری 22 ع
3 ع 13 کیانا 23 کیانا
4 ع 14 کیانا 24
5 ع 15 کیانا 25 ع
6 ع 16 مصطفی حسنی 26 عبدالکریم
7 کیانا 17 مصطفی حسنی 27 عبدالکریم
8 کیانا 18 دهقان 28 عبدالکریم
9 کیانا 19 دهقان 29 فاطمه 352
10 کیانا 20 دهقان 30 محسن 352